ผลงานครู
ชื่อผลงาน : E-BOOK เรื่อง คุณค่าของอาหาร (อาหารหลัก 5หมู่)
ชื่ออาจารย์ : พิบูลย์ อินนา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2564,11:27  อ่าน 320 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Book เรื่อง สารเสพติด
ชื่ออาจารย์ : ดวงพร อินทร์กุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2564,16:05  อ่าน 259 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Book เรื่อง ทักษะทางด้านกีฬา
ชื่ออาจารย์ : วรุฒ พ่วงคำ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2564,15:51  อ่าน 293 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Book เรื่อง เครื่องดนตรีสากล
ชื่ออาจารย์ : นายอนิรุทติ์ นิยมพลอย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2564,15:48  อ่าน 296 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Book เรื่องระบบย่อยอาหารของสัตว์
ชื่ออาจารย์ : นริศรา อ่อนสด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2564,13:11  อ่าน 296 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Book เรื่อง บาลีสันสกฤต
ชื่ออาจารย์ : กาญจนา บุญพา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2564,13:01  อ่าน 312 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Book เรื่อง Comparison
ชื่ออาจารย์ : สมฤทัย เพ็งน้อย
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2564,12:06  อ่าน 300 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Book เรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
ชื่ออาจารย์ : เกรียงเดช มามีสุข
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2564,10:40  อ่าน 280 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Book เรื่อง ระบบเลขโรมัน
ชื่ออาจารย์ : เขมปภัส สืบศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2564,10:39  อ่าน 300 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Book เรื่อง อาหารและการดำรงชีวิต
ชื่ออาจารย์ : ละเมียด อ่อนเบา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2564,10:37  อ่าน 293 ครั้ง
รายละเอียด..