กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ละเมียด อ่อนเบา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0986539241
อีเมล์ : lamaid99@gmail.com

ปสุตา พรหมชาติ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1