เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
 

                                                       โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม             อุดมวิชานำงามสง่า
                                             แหล่งฝึกฝนยุวชนมีปัญญา                         เครื่องหมายตราด่านเจดีย์สามองค์
                                                      โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม              งามสมน้ำเงินเหลืองศักดิ์สูงส่ง
                                             น.พ. สถาบันอันมั่นคง                                เทิดไตรรงค์ไว้เหนือเกล้าชาว น.พ.
                                                     ใฝ่ความรู้เชิดชูคุณธรรม                     นำกีฬาพัฒนาสังคมต่อ
                                            เชิดชูชาติศาสน์กษัตริย์คือ น.พ.                  เราเกิดก่อเพื่อสร้างสรรค์กาจน์บุรี
                                                     โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม              ชื่นชมเด่นดังไกลไปทุกที่
                                             สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี                                 ทุกคนมีคติธรรมประจำใจ