กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กาญจนา บุญพา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0927914141
อีเมล์ : kachana_boobpa@hotmail.co.th

เกรียงเดช มามีสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1