กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ดวงพร อินทร์กุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : kruking1992@gmail.com

วรุฒ พ่วงคำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0928328230
อีเมล์ : rut-1275@hotmail.com