มัธยมศึกษาปีที่ 2
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา