รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
556   ตำบลหนองปรือ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรศัพท์ 061-5514011


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :