ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document ประกาศทาสี1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.4 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศทาสี2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.44 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเครื่องถ่าย1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.87 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเครื่องถ่าย2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.29 KB